Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου αποτελείται από σταθερούς υπολογιστές στους οποίους γίνεται αποκλειστική χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Λειτουργικό σύστημα:

Εγκατεστημένο λογισμικό:

  • LibreOfficeΣουΐτα Εφαρμογών Γραφείου
  • Mozilla FirefoxΠεριηγητής Ιστού
  • AudacityΕπεξεργασία Ήχου
  • ScratchΟπτικός Προγραμματισμός
  • TuxPaint – Πρόγραμμα ζωγραφικής.
  • TuxMath – Εκπαιδευτικό παιχνίδι εξάσκησης μαθηματικών.
  • GCompris – Σουΐτα εκπαιδευτικού λογισμικού με μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών.

Επίσης, στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιείται μέρος από το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την Α’ βάθμια εκπαίδευση. Για περιβάλλον Ubuntu Linux χρησιμοποιείται το αποθετήριο της τεχνικής στήριξης. Συγκεκριμένα, σε κάθε σταθμό εργασίας έχουν εγκατασταθεί τα:

Όταν το σχολείο μας εντάχθηκε στην κατηγορία των ΕΑΕΠ δεν υπήρχαν παρά μονο δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές για το μάθημα της πληροφορικής. Η Δ/νση του σχολείου ενήργησε με εκκλήσεις σε γονείς και ιδωτικούς φορείς (τράπεζες, πανεπιστήμια, εταιρείες) έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το εργαστήριο. Σήμερα, αν και οι υπολογιστές δεν είναι ότι πιο σύγχρονο, εντούτοις μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα πλήρες εργαστήριο ώστε το μάθημα να πραγματοποιείται αποτελεσματικά .