Υποδομές

Το 14o Δημοτικό Σχολείο είναι χτισμένο σε επίπεδα, καθώς το κτιριακό συγκρότημα ακολουθεί την κλίση του λόφου. Κάθε τάξη διαθέτει το δικό της εξωτερικό χώρο. Έτσι υπάρχουν 10 ανεξάρτητοι εξωτερικοί χώροι – προαύλια, όλοι με εξαιρετική θέα της πόλης των Αθηνών.

Διαθέτει 12 αίθουσες τάξεων, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα μουσικής, θέατρο το οποίο εκτός των εορταστικών εκδηλώσεων διατίθεται και για το μάθημα του θεάτρου και μετά τις 2.00 μ.μ., αίθουσα για το τμήμα ένταξης,  αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη και χώρος που διατίθεται και για την προβολές.

Το εξαιρετικό αυτό σχολείο, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο ομάδες φοιτητών και καθηγητών από όλο τον κόσμο για να το δουν και να το μελετήσουν ως δείγμα του ελληνικού μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική, ρυθμού Μπάου Χάουζ, δεν έτυχε τη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας όπως του αξίζει πραγματικά. Κατά καιρούς έγιναν παρεμβάσεις που όμως δεν έλυσαν το πρόβλημα στο σύνολό του. Αποτελεσματικότερη ήταν η παρέμβαση που έγινε με την ευθύνη του ΟΣΚ μετά από ενέργειες της προηγούμενης διεύθυνσης του σχολείου (2007-20011). Σήμερα παραμελημένο, δίνει, παρά ταύτα, τη μάχη του ενάντια στο χρόνο.

Η Διεύθυνση του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη συμπαράσταση και τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την εξεύρεση κονδυλίων, ώστε να επισκευαστεί το σχολείο μας. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ενέκρινε το ποσόν των 200.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2012. Το ποσό αυτό δεν απορροφήθηκε, διότι δεν κατέστη δυνατόν από τις υπηρεσίες του Δήμου να πραγματοποιηθεί η μελέτη. Οι προδιαγραφές που μας έθεσε εγγράφως το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο εμείς αποτανθήκαμε για την έγκριση της μελέτης, είναι πολύ απαιτητικές. Μετά από επίπονες προσπάθειες της Δ/ντριας και των εκπαιδευτικών έγινε η αποτύπωση του κτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων ο οποίος την επεξεργάστηκε παραπέρα και την τελειοποίησε. Η Υπηρεσία Σχολικών Κτηρίων του Δήμου κινείται προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης της μελέτης αποκατάστασης, ώστε μόλις ολοκληρωθεί να κατατεθεί για έγκριση στο αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και κατόπιν το σχολείο να ενταχθεί στα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την αποκατάστασή του.

Επίσης, η Δ/νση του Σχολείου μας διατηρεί επαφή με την κόρη του Δημήτρη Πικιώνη και πνευματική κληρονόμο του έργου του, αρχιτέκτονα κ. Αγνή Πικιώνη, και με την μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκείνη ίδρυσε για τη διάσωση του έργου του πατέρα της, ώστε αν χρειαστεί να συνδράμει τις προσπάθειές μας.