Ολοήμερο

        Το Ολοήμερο σχολείο έχει 92 μαθητές οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε τέσσερα τμήματα. Η διαμόρφωση του προγράμματος ορίζεται από την  εγκύκλιο του Φ.12/657/70691/Δ1 / ΦΕΚ 1324/11-5-16 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διδάσκονται τα μαθήματα: μελέτη, θέατρο, μουσική, αγγλικά, εικαστικά, πληροφορική.
      Οι εγγραφές στο ολοήμερο πραγματοποιούνται το μήνα Ιούνιο σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το σχολείο μας. Αιτήσεις μετά τον Ιούνιο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά με βάση τα κάτωθι:
  1. Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, σε περίπτωση που είναι άνεργοι.
  2. Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι) γίνονται αποδεκτοί ακόμη κι αν οι γονείς τους δεν εργάζονται. Η πολυτεκνία ή η μονογονεϊκότητα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
  3. Οι γονείς των μαθητών που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα.
       Αίτηση για το Ολοήμερο Σχολείο μπορείς να βρεις εδώ.