Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Στο Νηπιαγωγείο μας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 θα υλοποιήσουμε εργαστήρια δεξιοτήτων τα οποία αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Ζω καλύτερα- Ευ ζην: Θέμα: Διατροφή – Τίτλος: «Υγιεινή διατροφή για μια καλύτερη ζωή».
  2. Φροντίζω το Περιβάλλον: Θέμα: Οικολογική Συνείδηση – Τίτλος: «Προστατεύω τα ζώα φροντίζω το περιβάλλον»
  3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Θέμα : Ανθρώπινα Δικαιώματα-Τίτλος: «Γνωρίζω και σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα»
  4. Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: Θέμα: STEM /Εκπαιδευτική Ρομποτική – Τίτλος: «Η εκπαιδευτική ρομποτική και ο κύκλος του νερού»

Το όραμα της σχολικής μας μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.  Προτεραιότητά μας είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στα νήπια. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι δεξιότητες είναι οι εξής: α) δεξιότητες μάθησης (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία), β) δεξιότητες αλφαβητισμού, ψηφιακού εγγραμματισμού, γ) δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ανάληψη πρωτοβουλίας, ηγεσία, παραγωγικότητα).  Σημαντική θέση στο όραμά μας κατέχει η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες συμβάλλουν ουσιαστικά στην μελλοντική εξέλιξη των μαθητών του Νηπιαγωγείου σε αυτόνομα, σκεπτόμενα, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.                                                                        

Αφήστε μια απάντηση