Εθνικές ετικέτες ποιότητας

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε τα  σχολικά έτη  2019-20 και  2020-21 σε προγράμματα etwinning .Xτες και σήμερα  ανακοινώθηκαν οι  εθνικές ετικέτες ποιότητας  για τα έργα:Autumn Festival in My Country Journey to shapes island,world children ‘scouncil,Let’s play every day, Four Seasons In Europe / Avrupa’da Dört Mevsim ενώ αναμένονται σύντομα και οι ευρωπαϊκές !

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας  ,στους γονείς για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και φυσικά  στα παιδάκια μας για τα  όμορφα ταξίδια που ζήσαμε μαζί !

 

 

Και στις 28 Οκτωβρίου λάβαμε τις ευρωπαϊκές

 

 

Ολοκλήρωση προγράμματος«Let’s play every day»

Το eTwinning πρόγραμμά μας «Let’s play every day» ολοκληρώθηκε! Μέσα από το πρόγραμμα με θέμα τα παιχνίδια  οι μαθητές μας ενίσχυσαν  την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την έκφραση, την επικοινωνία, απέκτησαν  νέες εμπειρίες, ικανότητες και γνώσεις. Συνεργάστηκαν μέσω των ΤΠΕ για την παραγωγή συνεργατικών προϊόντων με παιχνίδια και δραστηριότητες κοινωνικοσυναισθηματικού χαρακτήρα καλλιεργώντας δεξιότητες και αξίες διαχρονικές και απαραίτητες για τα ίδια και την κοινωνία του 21ου αιώνα.

Ας θυμηθούμε μερικές όμορφες στιγμές από το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 .Υλοποιήθηκε στην δια ζώσης και στην on line εκπαίδευση με τη συμμετοχή σχολείων από την Ελλάδα,την Τουρκία ,τη Σλοβακία και τη Σερβία  !Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά ,τους γονείς και τις συναδέλφους των συνεργαζόμενων σχολείων μας !Ευχόμαστε ολόψυχα Καλό καλοκαίρι  σε όλους !

Let’s play every day eTwinning 2020-21 Δεκέμβριος

Το συνεργατικό παιχνίδι του έργου μας «ο Τροχός των γιορτών» «The wheel of holidays»δημιουργία των παιδιών και εκπαιδευτικών του έργου μας από 13 σχολεία του προγράμματος μας !

Πατήστε  την εικόνα για να παίξετε

 

Τα online παιχνίδια του έργου μας δημιουργημένα από τους συνεργάτες μας για να παίζουν μαθαίνοντας τα παιδιά μας στο padlet 

 

 

Συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στο code week

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους,  μικρούς και μεγάλους  με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Η δραστηριότητα που επιλέξαμε στα πλαίσια και του έργου  etwinnning :Lets play every day  παρουσιάζεται αναλυτικά εδώ 

Πρόγραμμα eTwinning 2020-21 «Let’s play every day»

Τo 13o  Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου συμμετέχει  και φέτος σε ένα ετήσιο πρόγραμμα-έργο eTwinning  με τον τίτλο «Let’s play every day», «Aς παίξουμε κάθε μέρα».Στο έργο συμμετέχουν 23 σχολεία από την Ελλάδα, 1 από την Κύπρο, 1 από τη Σερβία, 1 από τη Σλοβακία, 1 από την Πολωνία και 1 από την Τουρκία.

Τα  συνεργαζόμενα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι χώρες  παρουσιάζονται   στο συνεργατικό padlet που ακολουθεί:

Made with Padlet

Το παιχνίδι αποτελεί τρόπο μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού που μέσα από αυτό αλληλεπιδρά με τους γύρω του, αντιλαμβάνεται τον κόσμο, εκφράζει ιδέες και σκέψεις  αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά και την αυτονομία του. Η αξία του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μοναδική καθώς οδηγεί τα παιδιά στη μάθηση μέσα από την πράξη με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Μέσα από το πρόγραμμα με θέμα τα παιχνίδια  οι μαθητές μας θα ενισχύσουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την έκφραση, την επικοινωνία, θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες, ικανότητες και γνώσεις.Θα συνεργαστούν μέσω των ΤΠΕ για την παραγωγή συνεργατικών προϊόντων με παιχνίδια και δραστηριότητες κοινωνικοσυναισθηματικού χαρακτήρα καλλιεργώντας δεξιότητες και αξίες διαχρονικές και απαραίτητες για τα ίδια και την κοινωνία του 21ου αιώνα.

Play is a way of learning and developing childrens’ personality that through it interact with those around them, perceive the world, expresse ideas and thoughts developing their creativity and autonomy. The value of play in educational process is unique as it leads children to learn through practice in a fun and creative way. Through this program on games our students will enhance their social interaction, expression, communication, will gain new experiences, skills and knowledge. They will collaborate through ICT to produce collaborative products with games and socio-emotional activities by cultivating skills and values ​​that are diachronic and necessary for themselves and the society of the 21st century.

Στόχοι έργου

 •  Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμετοχής μέσα από τα παιχνίδια
 • Να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με παιδιά άλλων χωρών γνωρίζοντας τα παιχνίδια τους
 • Να δημιουργήσουν δικά τους πρωτότυπα παιχνίδια
 • Να διασκεδάσουν νιώθοντας χαρά και την απόλαυση μέσα από το παιχνίδι
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία web2.0
 • Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη, η παρατηρικότητα, η υπευθυνότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών, η φαντασία και η δημιουργικότητά τους
 • Να αντιληφθούν τη σημασία του παιχνιδιού για την σωματική και ψυχική τους υγεία
 • Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα του παιχνιδιού
 •  To cultivate communication, cooperation and participation skills through games
 •  To interact with each other and with children from other countries knowing their games
 • Create their own original games
 • Have fun feeling joy and enjoyment through playing
 • Learn to use web2.0 tools
 • To cultivate critical thinking, observation, responsibility for initiative, imagination and creativity
 • Understand the importance of play for their physical and mental health
 • Understand the timelessness of play

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Συνεργατική ιστορία
 • Συνεργατικό online παιχνίδι
 • e-book σχετικά με τα παιχνίδια
 • Τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους ,να εκφραστούν και να νιώσουν ευτυχία
 • Collaborative story
 • Collaborative online game
 • e-book about games
 • Children to develop their self-esteem, to express themselves and feel happy

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου

Σεπτέμβρης

September

Γνωριμία εκπαιδευτικών, παιδιών , σχολείων , χωρών

Acquaintance of teachers, children, schools, countries

Οκτώβρης

October

Μασκότ λογότυπος

Παιχνίδια γνωριμίας παρουσίαση αγαπημένου παιχνιδιού

Mascot logo

Αcquaintance games ,presentation of a favorite game

Νοέμβρης

November

Γνωριμία με υπολογιστή ασφάλεια στο διαδίκτυο

Παιχνίδια εντός τάξης

Αcquaintance games ,presentation of a favorite game

Familiarity with computer internet safety

Classroom games

Δεκέμβρης

December

Επιτραπέζια Παιχνίδια που κατασκευάζουμε σχετικά με Χριστουγεννα

Board games that we make about Christmas

Ιανουάριος

January

Online παιχνίδια που δημιουργούμε εμείς

Online συνεργατικό παιχνίδι

Online games that we create

Οnline cooperative game

Φεβρουάριος

February

Αποκριάτικα παιχνίδια

Παιχνίδια από άλλες χώρες και πολιτισμούς

Carnival games

Games from other countries and cultures

Μάρτιος

March

Εμπλοκή γονέων τι έπαιζαν μικροί

Parental involvement with games since their childhood

Απρίλης

April

Παιχνίδια στην αυλή

Games in the yard

Μάης

May

Το παιχνίδι μέσα από την τέχνη

Αξιολόγηση του έργου μας

The game through art

Evaluation of our project

Ιούνης

June

Διάχυση του έργου μας

Dissemination of our project