Ολοκλήρωση του προγράμματος etwinnning :JOURNEY TO SHAPES ISLAND

Το έργο  etwinnning : JOURNEY TO SHAPES ISLAND που ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε  !

Το έργο μας  ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου συνεχίστηκε εξ αποστάσεως όταν ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων μας και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή των παιδιών μας στο νηπιαγωγείο !.Είναι ένα έργο παιδοκεντρικό, καινοτόμο  με πρωτότυπες δραστηριότητες και δράσεις και  όπως φάνηκε σε όλη την πορεία του έργου κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών .Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες του έργου μας και ιδιαίτερα στις ιδρύτριες αλλά και στους γονείς μας για την βοήθεια και την συνεργασία τους !

Μερικές όμορφες στιγμές  του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ !Λήψη αρχείου

Πρόγραμμα eTwinning 2020-21 «Journey to Shapes Island»

«Journey to Shapes Island»

Το Νηπιαγωγείο μας  συμμετέχει στο eTwinning έργο με τίτλο: «Journey to Shapes Island»   «Ταξίδι στο νησί των σχημάτων».

Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Ρουμανία. Τα  συνεργαζόμενα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι χώρες παρουσιάζονται στο συνεργατικό padlet  εδώ.

Λίγα λόγια για το έργο

Η γλώσσα του μεγάλου βιβλίου της φύσης είναι τα μαθηματικά.

Γαλιλαίος

Τα παιδιά ζουν σε έναν γεωμετρικό κόσμο. Ο κόσμος γύρω τους, κτίρια που βλέπουν , τρόφιμα που τρώνε . παιχνίδια , σχεδόν όλα  σχετίζονται με τη γεωμετρία. Όπως και άλλες μαθηματικές έννοιες, πολλές γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τα γεωμετρικά σχήματα αρχίζουν να αποκτώνται στην προσχολική ηλικία. Ωστόσο, αυτές οι γνώσεις και εμπειρίες είναι συχνά περιορισμένες.Η σωστή προσέγγιση για τα γεωμετρικά σχήματα στην προσχολική περίοδο αποτελεί τη βάση για την οικοδόμηση και απόκτηση γνώσεων για το μέλλον.Η γεωμετρία είναι ένας τομέας της προσχολικής εκπαίδευσης που εντάσσεται στα Μαθηματικά.Το eTwinning έργο μας ονομάζεται «Journey to shapes island”, “Ταξίδι στα νησιά των σχημάτων» και θα ασχοληθεί με τα γεωμετρικά σχήματα ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές έννοιες και δεξιότητες ως προς αυτά σε πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας με τα συνεργαζόμενα σχολεία με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

Το έργο μας θα βασιστεί σε μια φανταστική ιστορία με  έναν χαρακτήρα που θα δημιουργηθεί με τη συνεργασία των μαθητών μας που θα σχεδιάσουν και θα αποφασίσουν ένα όχημα (υποβρύχιο, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.)  για αυτόν τον χαρακτήρα ο οποίος θα πάρει το όχημά του για να επισκεφθεί το νησί των κύκλων, το νησί των τριγώνων, των τετραγώνων και των ορθογωνίων. Θα δημιουργήσει  τραγούδι-παιχνίδι για τα γεωμετρικά σχήματα σε αυτά τα νησιά ώστε να βρει έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε νησί. Ο χαρακτήρας μας θα φτάσει με το όχημά του θα επισκεφθεί το νησί των κύκλων, το νησί των τριγώνων, το τετράγωνο νησί και το ορθογώνιο νησί αντίστοιχα.  Θα συνεργαστεί για τραγούδια-παιχνίδια-εικαστικές δραστηριότητες, web 2 εργαλεία για γεωμετρικά σχήματα σε αυτά τα νησιά. Θα κάνουμε ψηφιακή εργασία με web2 εργαλεία σε κάθε νησί. Τελικά θα βρει έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε νησί. Τέλος θα γίνει ένα συνεργατικό προϊόν σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής μας με συνεργασία των παιδιών.

Στόχοι

-Να παρέχει βασικές έννοιες και δεξιότητες μαθηματικών  όπως ταξινόμηση, αντιστοίχιση, σύγκριση, ακολουθία, έννοια αριθμών, χωρική αντίληψη, γεωμετρικά σχήματα, μέτρηση και γραφικά.

– Να προετοιμάσει εκπαιδευτικές εμπειρίες στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε έννοιες μαθηματικών.

-Να συμβάλλει στη διαρκή μάθηση και ένταξη των μαθηματικών στη ζωή των μαθητών.

-Να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες σε μαθητές  του 21ου αιώνα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες έρευνας και παρατήρησης, να δημιουργήσει σταθερά επιστημονικά θεμέλια και να καλλιεργήσει την επιστημονική σκέψη.

Να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες αυτοπεποίθησης).