Θέμα: «Έγκριση χρηματοδότησης Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων Βασικής Δράσης 1 (ΚΑΙ), του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027, Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2022»

iky logo web 2014

Αγαπητοί γονείς ,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, η αίτησή του σχολείου μας  με τίτλο: «Αστική περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση» εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.