Έχουμε στην αυλή μας λιοντάρια και μπαομπάμπ;

Τελικά έχουμε στην αυλή μας λιοντάρια και μπαομπάμπ;

Τα παιδιά απαντούν μέσα από τις εργασίες και τις δράσεις τους