Τα παιδιά του Τμήματος Β παρουσιάζουν στα παιδιά του τμήματος Α΄τις «περιπέτειες του Οδυσσέα» !

Διάχυση του Προγράμματος «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα συναισθήματα».

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα : «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα συναισθήματα», η ανάγκη για μια παρουσίαση-διάχυση προέκυψε από τα ίδια τα παιδιά τα οποία επιθυμούσαν και ζητούσαν έντονα να οργανώσουμε κάποιου είδους γιορτή.

Έπειτα από συζήτηση αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τις περιπέτειες του Οδυσσέα στα παιδιά του διπλανού τμήματος του σχολείου μας στην αυλή του σχολείου.

Στάλθηκαν προσκλήσεις (μέσω του φτερωτού Θεού Ερμή) όπου ορίστηκε η μέρα και η ώρα της παράστασης.

Για τις ανάγκες του θεατρικού, ετοιμάσαμε  μαζί με τα παιδιά κοστούμια και σκηνικά τα οποία στήθηκαν στην αυλή του σχολείου. Ένας χάρτης με την διαδρομή που ακολούθησε ο Οδυσσέας στο ταξίδι του για την Ιθάκη και που είχαν φτιάξει τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια που δουλεύαμε το πρόγραμμα, βοήθησε τα παιδιά του διπλανού τμήματος να καταλάβουν την διαδρομή. Επίσης υπήρχε και ομοίωμα, κατασκευή των παιδιών, του πλοίου του Οδυσσέα, καθώς και της σχεδίας που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με τον Όμηρο.

Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, γινόντουσαν αναφορές για τα συναισθήματα του Οδυσσέα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και τα παιδιά προσπαθούσαν να τα αποδίδουν όπως μπορούν

Τέλος,  με την ολοκλήρωση της παράστασης, δόθηκε στα παιδιά του διπλανού τμήματος, φυλλάδιο το οποίο είχαμε ετοιμάσει και στο οποίο ζητούσαμε να μας ζωγραφίσουν την περιπέτεια που τους εντυπωσίασε περισσότερο,  καθώς και το πώς ένιωσαν γι αυτήν, σχεδιάζοντας ένα πρόσωπο λυπημένο, χαρούμενο, φοβισμένο ή θυμωμένο, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με τα συναισθήματα.