Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Αγαπητοί γονείς, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη !

Την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021  ανοίγουν πάλι τα σχολεία μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχολείο μας, όπως και όλα τα σχολεία  θα ακολουθήσουν τα μέτρα που η Πολιτεία έχει θεσπίσει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνέχεια της πανδημίας.

Οι μαθητές θα συνεχίσουν να προσέρχονται με τις μάσκες τους στο σχολείο, τις οποίες θα φορούν τόσο κατά την παραμονή τους στην τάξη όσο και κατά την ώρα του διαλείμματος, όπως ίσχυε και πιο πριν. 

Στη σχολική μας καθημερινότητα μπαίνει  o διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test), o oποίος  είναι υποχρεωτικός για όλους τους εκπαιδευτικούς,  το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, καθώς και για όλους τους μαθητές του σχολείου δύο φορές την εβδομάδα. Διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης και  συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Το πρώτο τεστ μπορείτε να το παραλάβετε από την  Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 , σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 μπορείτε να παραλάβετε  και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας.

Η διενέργεια του self test είναι πολύ απλή και μπορείτε να την δείτε στο παρακάτω video.

https://youtu.be/uqy9EtE1uuE

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Μπορείτε να δείτε εδώ στην παρουσίαση συναδέλφου που ακολουθεί για τη δήλωση self test  στην πλατφόρμα

Παρουσίαση 

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
Αν δεν έχετε εκτυπωτή στο σπίτι σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το υπόδειγμα σχολικής κάρτας του μαθητή/τριας και χειρόγραφα.Είναι απαραίτητο σύμφωνα με οδηγίες που λάβαμε να αναγράφεται πάντα ο κωδικός  της  δήλωσης στην πλατφόρμα  στην χειρόγραφη αίτηση  που θα προσκομίζετε στο σχολείο !

https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf

Για τη δική σας ευκολία, τη Δευτέρα το σχολείο θα δώσει σε κάθε μαθητή μια κενή δήλωση, (Σχολική κάρτα για COVID-19) την οποία θα μπορείτε να την φωτοτυπήσετε ώστε να την συμπληρώνετε κάθε φορά.

Η συμπληρωμένη σχολική κάρτα μαθητή/τριας θα επιδεικνύεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί στην  Προϊσταμένη του σχολείου . Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.(Εγκύκλιος 50209/ΓΔ4 05-05-2021).

Για τον λόγο αυτό και για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να εφαρμόσουμε την νομοθεσία, σας παρακαλούμε πολύ να είστε σχολαστικοί σε αυτό το θέμα. Θα σας παρακαλούσαμε να προμηθευτείτε έγκαιρα το self test για κάθε παιδί και να φροντίσετε, είτε έντυπα είτε χειρόγραφα, να προσκομίσετε συμπληρωμένη την κάρτα του μαθητή/τριας την Δευτέρα το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο padlet συναδέλφου  Χρήστου Σαμπρίκη τον οποίο και ευχαριστούμε 

Made with Padlet

Και την εγκύκλιο που ακολουθεί :Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία

Καλή επιστροφή στο σχολείο μας !