Τιμητή διάκριση για την καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στον 13ο στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης (Δράση για το κλίμα)

Τιμητή διάκριση για την καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στον 13ο στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης (Δράση για το κλίμα)

 

Tο σχολείο μας εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ του ΟΗΕ

(in action SGDs Schools Club) και γίνετε μέρος ενός παγκόσμιου Δικτύου Σχολείων!

Λάβαμε την τιμητή διάκριση για την καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στον 13ο στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης (Δράση για το κλίμα) και έπαινο για τη συμμετοχή μας.

Ένα μεγάλο Μπράβο στα παιδάκια μας και ευχόμαστε να συνεχίσουν να είναι προστάτες της γης όπως έμαθαν στο σχολείο.