Τα συναισθήματα …

Η αναγνώριση συναισθημάτων αποτελεί τον βασικό πυλώνα της συναισθηματικής αγωγής. Αν τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους δεν μπορούν να ακούσουν, να ακολουθήσουν οδηγίες ή γενικότερα να συμμορφώνονται με τους κανόνες της τάξης καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη τους παραμένει χαμηλή.

Όταν δουλεύουμε την αναγνώριση συναισθημάτων, δουλεύουμε ουσιαστικά τα συναισθήματα μας σε όλα τα επίπεδα.

Μπορούμε να:

  • Αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα μας
  • Διαχωρίσουμε τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα
  • Κατανοήσουμε πως οι άλλοι έχουν διαφορετικά συναισθήματα από εμάς
  • Καταλάβουμε πως τα συναισθήματα τα νιώθουν όλοι και τα διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο

Σας προτείνουμε το παρακάτω παραμύθι μέσα στα πλαίσια της συναισθηματικής αγωγής

.jpg