ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι έλεγχοι των μαθητών θα παραδοθούν την Τετάρτη 19/06/2019

από τις 09:00πμ έως τις 12:00μμ.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τα  απολυτήρια των Μαθητών της

Γ Τάξης.

Αφήστε μια απάντηση