ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ

 Οι αιτήσεις – δηλώσεις γίνονται από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Σας παρακαλούμε να μελετήσετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα έγγραφα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2018

Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2018
EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ
EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Αφήστε μια απάντηση