ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών μας ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υλοποιείται και φέτος η δράση με θέμα: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με την οποία έχει καθιερωθεί η παραμονή των βιβλίων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, για δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα στο σχολείο.
Η σχετική δράση θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2019-20 τα παρακάτω Σαββατοκύριακα:
21-22 & 28-29/09/2019, 05-06 & 19-20/10/2019, 02-03 & 23-24/11/2019, 07-08 & 14-15/12/2019, 11-12 & 25-26/01/2020, 08-09 & 22-23/02/2020, 07-08 & 21-22/03/2020, 04-05/04/2020, 09-10 & 23-24/05/2020, 06-07/06/2020.

Διαβάστε τη σχετική επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υλοποιείται, για δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα, η δράση με θέμα: «Η τσάντα στο σχολείο» με την οποία καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, για δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα στο σχολείο. H τσάντα με όλα τα βιβλία και τα τετράδια των μαθητών, παραμένει στο σχολείο από την Παρασκευή έως την Δευτέρα  που έχει αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων.Λήψη αρχείου

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Το σχολείο μεριμνώντας σχετικά με το ζήτημα του υπερβολικού βάρους της σχολικής τσάντας, που είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν καθημερινά οι μικροί μαθητές μας, υιοθετεί σειρά μέτρων ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η μεταφορά από και προς το σχολείο περιττού βάρους από αυτούς.

Συγκεκριμένα:

α) Οι εκπαιδευτικοί  έχουν  εφοδιάσει τους μαθητές με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ο κηδεμόνας θα πρέπει να συμβουλεύεται καθημερινά.

β) Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές σε καθημερινή βάση θα μεταφέρουν στο σπίτι μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κτλ. Τα υπόλοιπα θα παραμένουν στην τάξη, σε χώρο που έχουν καθορίσει οι εκπαιδευτικοί, ενώ δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα θα παραμένει η τσάντα στο σχολείο.

γ) Μετά το τέλος των εργασιών στο σπίτι, συνιστάται ο έλεγχος των βιβλίων και τετραδίων που μπαίνουν στην τσάντα  βάσει του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, ώστε να αποφεύγεται από μέρους των μαθητών η άσκοπη μεταφορά τους στο σχολείο.

δ) Επίσης η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται με τρόπο, ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση.

ε) Τέλος σε όλα τα αντικείμενα του μαθητή  (βιβλία, τετράδια, κασετίνες) θα πρέπει να αναγράφεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του.

Με τον τρόπο αυτό και την καλή συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας θα επιτευχθεί ο στόχος της ελαχιστοποίησης του βάρους της σχολικής τσάντας, με σκοπό την προστασία της σωματικής υγείας των μαθητών.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υλοποιείται η δράση με θέμα: «Η τσάντα στο σχολείο» με την οποία καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

Η δράση θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας τα Σαββατοκύριακα: 27,28/01, 17,18/02, 17,18/03, 28,29/04, 26,27/05 και 08,09/06/2018 κατά τα οποία οι τσάντες όλων των μαθητών θα παραμείνουν στο σχολείο από την προηγούμενη Παρασκευή.

Επισημαίνεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ότι:

«Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Σαββατοκύριακου.

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση αυτή.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας.

Σημειώνεται ακόμη ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση».

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τέλος, πριν την έναρξη της δράσης, θα ενημερώσουν τους μαθητές της τάξης τους για τη δράση και τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στον προγραμματισμό της μελέτης και γενικά στη σχολική καθημερινότητα. Επίσης θα βοηθήσουν μαθητές μαζί με τους γονείς τους να αποφασίσουν για πρακτικά ζητήματα και ιδιαιτερότητες που μπορεί να αναδυθούν, τον έλεγχο της σχολικής τσάντας που θα αφήσουν στο σχολείο για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου.

 

Περιστέρι, 11 Ιανουαρίου 2018

Με εκτίμηση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

heavy-bag

Το Υπ. Παιδείας μεριμνώντας σχετικά με το ζήτημα του υπερβολικού βάρους της σχολικής τσάντας, που είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν καθημερινά οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, υιοθετεί σειρά μέτρων ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η μεταφορά από και προς το Σχολείο περιττού βάρους από αυτούς.

Συγκεκριμένα:

α) οι εκπαιδευτικοί  έχουν  εφοδιάσει τους μαθητές με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ο κηδεμόνας θα πρέπει να συμβουλεύεται καθημερινά.

β) με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές σε καθημερινή βάση θα μεταφέρουν στο σπίτι μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.λ.π. Τα υπόλοιπα θα παραμένουν στην τάξη, σε χώρο που έχουν καθορίσει οι εκπαιδευτικοί.

γ) μετά το τέλος των κατ΄οίκον εργασιών, συνιστάται ο έλεγχος του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, ώστε να αποφεύγεται από μέρους των μαθητών η άσκοπη μεταφορά βιβλίων και τετραδίων προς το σχολείο.

δ) γενικά, η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση. Και τέλος

ε) σε όλα τα αντικείμενα του μαθητή  (βιβλία, τετράδια, κασετίνες) θα πρέπει να αναγράφεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του.

Με τον τρόπο αυτό και τη συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας θα επιτευχθεί ο στόχος της ελαχιστοποίησης του βάρους της σχολικής τσάντας, με σκοπό την προστασία της σωματικής υγείας των μαθητών.