Διαδικτυακή συνάντηση των σχολείων που συμμετέχουν στο e-twinning

Την Παρασκευή 29, Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του e-twinning  που συμμετέχει το σχολείο μας. Συμμετείχαμε κι εμείς και οι μαθητές της Ε τάξης  μας παρουσίασαν το θέμα πώς μπορούμε  να αξιοποιούμε με ασφάλεια τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια συμμετείχαμε σε διαδικτυακό παιχνίδι με ερωτήσεις που αφορούσαν στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα πήγαμε πολύ καλά και διασκεδάσαμε πολύ!