Δημιουργικές δραστηριότητες της τάξης του Β1 για την μόλυνση των θαλασσών και την προστασία των απειλούμενων ειδών

Η ενσυναίσθηση των παιδιών του δημοτικού αναδύεται όταν συζητούν για τη μόλυνση των θαλασσών και την προστασία των απειλούμενων ειδών. Συνειδητοποιούν πώς οι δράσεις τους επηρεάζουν το περιβάλλον και μαθαίνουν να το σέβονται. Με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως σχέδια και παιχνίδια, εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον των θαλασσών και των πλασμάτων που ζουν εκεί. Μέσα από εκπαιδευτικές εμπειρίες, αναπτύσσουν την αίσθηση της ευθύνης τους και ενισχύουν την προσήλωσή τους στην περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, λοιπόν, αφού αφιερώσαμε 2 διδακτικές ώρες στη συζήτηση αναφορικά με τη μόλυνση των ακτών και των θαλασσών, παρουσιάστηκαν βίντεο στα παιδιά σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων ειδών υπό εξαφάνιση και μετά από όλα αυτά, οι μικροί θαλάσσιοι επιστήμονες ανέλαβαν δράση με σκοπό την κατασκευή εικονικού ενυδρείου, το οποίο κοσμεί πλέον την τάξη του Β1. Εικόνες επισυνάπτονται παρακάτω.IMG 7679 IMG 7678