ΣΤ1

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

—-

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Χατζηγεωργίου Μιχαήλ