ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19

daskalos

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε για τις εντολές του ΥΠΑΙΘ, για την κάλυψη κενού σε περίπτωση απουσίας εκπ/κού εξαιτίας της covid-19:

  1. Κλείνουμε τμήματα Ένταξης, Τάξης Υποδοχής, Ολοήμερο ή συγχωνεύουμε τμήματα. Π.χ. αν εξαιτίας απουσίας μαθητών έχουμε σε ένα τμήμα 12 και στο άλλο 13 τα ενώνουμε κι ο πλεονάζων δάσκαλος αναλαμβάνει το κενό τμήμα.
  2. Αξιοποιούμε στο σύνολο όλους τους εκπαιδευτικούς ακόμα κι αυτούς της παράλληλης στήριξης.
  3. Αναθέτουμε σε εκπαιδευτικούς στο κενό τους να απασχολήσουν τμήμα.

Βασικός στόχος είναι να μην κλείνει τμήμα εξαιτίας της απουσίας δασκάλου για τις μέρες που θα λείπει. Ο δντής είναι υπεύθυνος να επιλέγει τι από τα παραπάνω θα εφαρμόσει αξιολογώντας την περίσταση και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου του.

 

Ο ΔΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ