ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε, παρουσία του δντή, εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου, η παράδοση/παραλαβή της σημαίας, για την α΄ περίοδο του σχολικού έτους 2021-22, στη μαθήτρια Πίτσιου Μαρία η οποία είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος για το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία.