ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Απρ 20181

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, οι μαθητές του ΣΤ1 στο μάθημα της Κοινωνικής Πόλιτικής Αγωγής  ασχολήθηκαν με σχέδια εργασίας.

Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα που την ενδιέφερε.

Η εργασία των παιδιών είναι αποτυπωμένη στο ΡΡ που ακολουθεί.

 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

 

 

Σχέδιο εργασίας :  «Τα δικαιώματά μου … τα δικαιώματά μας»

 

Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν ικανότητες διερεύνησης και κριτικής ανάλυσης των αξιών που κρύβονται πίσω από τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά θέματα και να συμμετέχουν ως ενεργοί υπεύθυνοι πολίτες, με ήθος και αίσθηση ευθύνης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Στόχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης και τις ανθρώπινες αξίες

 • Να καταγράψουν τα κοινωνικά προβλήματα που συναντούν γύρω τους

 • Να κατανοήσουν ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαιώματα και να έλθουν σε επαφή με οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα

  Φάσεις Εξέλιξης του Προγράμματος

   

  Α ΄Φάση: Με βάση τον καταιγισμό ιδεών των μαθητών δημιουργείται το αραχνόγραμμα των Δικαιωμάτων και κατόπιν γίνεται η ομαδοποίηση των λέξεων και διατυπώνονται οι θεματικές ενότητες διερεύνησης.

  • Καταιγισμός ιδεών των παιδιών γύρω από το θέμα «Τα δικαιώματά μου» και σχηματική απεικόνισή του.

  • Χωρισμός σε υποθέματα.

  • Συλλογή στοιχείων για καθένα από αυτά, επεξεργασία τους και προετοιμασία επιτόπιων επισκέψεων.

  • Εμβάθυνση σε καθένα από αυτά τα στοιχεία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.

   Β΄ φάση: Έρευνα και επεξεργασία
  Γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τις θεματικές ενότητες.

  Διατυπώνονται ερωτήματα- υποθέσεις. Συγκεντρώνεται το απαραίτητο υλικό. Πηγές: βιβλιογραφία, τύπος, ειδικοί επιστήμονες, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ζωντανή παρουσίαση στο σχολικό χώρο ταξινομείται και αναζητούνται οι απαραίτητες πληροφορίες.

  Διατυπώνονται οι στόχοι για κάθε  θεματική ενότητα, γίνεται η σύνδεση με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος

  Σχεδιάζονται δραστηριότητες που να προάγουν και τις 8 νοημοσύνες των μαθητών.

   

  Γ΄Φάση: Υλοποίηση Δραστηριοτήτων- Παρουσίαση των ομάδων.

  Δ΄ φάση: Παρουσίαση

  Η πορεία της επεξεργασίας του προγράμματος και τα προϊόντα των συνθετικών εργασιών προτείνεται να παρουσιάζονται στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και την  ευρύτερη κοινωνία.

  Ε΄ φάση: Αξιολόγηση

  Ο δάσκαλος αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία: τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές καθώς και τις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που υιοθετούν.

  Η εργασία των μαθητών είναι αποτυπωμένη στο ΡΡ που ακολουθεί

ΑΓΩΓΗ 2018

από κάτω από: Σχολικό έτος 2014-2015| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018    

Τα σχόλια είναι κλειστά.


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων