Τα παιδιά απαντούν μέσα από τις ζωγραφιές τους

και μας θυμίζουν ότι

η

αγάπη

κρύβεται

στα

μικρά

καθημερινά

πράγματα…