Περιβαλλοντική εβδομάδα

Αυτή η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στο περιβάλλον . Μιλήσαμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και καθημερινούς κανόνες ζωής που μπορούμε να υιοθετήσουμε όλοι για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την κλιματική αλλαγή που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία περιβάλλοντος Δήμου Κοζάνης συμμετείχε και το Νηπιαγωγείο

 » Διαβάστε όλο το άρθρο