Τεχνική Υποστήριξη σε πρόγραμμα ERASMU+ “Eservices Education”

Με ανάθεση έργου από την Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Άρτας ανέλαβα την Τεχνική Υποστήριξη των καθηγητών που συμμετείχαν στο Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “Eservices Education”