Συμμετοχή με άρθρο (Full ή short) ως Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο στο Βελλίδιο στη Θεσσαλονίκη

International Conference on Management of Educational Units
“In search of excellence with equity for Tomorrow’s Education”,
Thessaloniki, Ioannis Vellidis’ Congress Center, 6-9/12/2018

Συμμετοχή του Αγγέλη Αλεξάνδρου στο Διεθνές Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη στο συνεδριακό κέντρο Βελλίδιο στη Θεσσαλονίκη.

Το άρθρο θα δημοσιευθεί και στα Αγγλικά σε ξένο περιοδικό.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤι  ΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΣΗΣ-ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΗ BRAILLE

Αλέξανδρος Αγγέλης

Αλεξάνδρειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Άρτα, Ελλάδα

e-mail: imaretarta@hotmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                Το Λογισμικό “Μεταγλώττιση Ελληνικής και Αγγλικής γραφής σε γραφή Braille” βοηθά τους χειριστές του στη διαδικασία μετατροπής των οποιωνδήποτε κειμένων Ελληνικής γραφής είτε είναι άτονη είτε πολυτονική, «Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας», σε γραφή Braille. Η μεταγλώττιση ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα, εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών, ο οποίος υπάρχει ακόμη και για έμπειρους γνώστες της Braille. Οι χειριστές μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τα μεταγλωττισμένα κείμενα Braille  σε εξειδικευμένες γραφομηχανές Braille. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της μεθόδου αυτοδιδασκαλίας, που αφορά το δεύτερο λογισμικό, με την εκμάθηση της Ελληνικής και Αγγλικής γραφής σε γραφή Braille, με τη χρήση Η/Υ, αντί για τη χειροκίνητη γραφομηχανή που ίσχυε έως σήμερα. Ο χειριστής κάνει εξάσκηση κειμένων Ελληνικής και Αγγλικής γραφής επάνω στη φόρμα του λογισμικού, πληκτρολογώντας διάφορους συνδυασμούς της γραφής Braille και το πρόγραμμα του εμφανίζει αυτόματα το κείμενο σε γραφή Braille. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογεί ο χειριστής συνδυασμούς Braille και το πρόγραμμα να του εμφανίζει απευθείας τα Ελληνικά. Το πρόγραμμα προτείνεται για μέθοδο αυτοδιδασκαλίας του κώδικα Braille.

Λέξεις κλειδιά: λογισμικό, μεταγλώττιση, εκμάθηση, ένταξη, μείωση της όρασης, Braille.