Ώρες διδασκαλίας περιόδου καραντίνας

1η  ώρα

8:30 09:10

 2η  ώρα

9:20 – 10:00

 3η  ώρα

10:10 – 10:50

 4η  ώρα

11:00 – 11:40

5η  ώρα

11:50 – 12:30

 6η  ώρα

12:40 – 13:20

 7η  ώρα

13:30 – 14:10