Υλοποιήθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα Διαφυλικές Σχέσεις στο οποίο συμμετείχαν 20 μαθητές/τριες  της Γ’ Γυμνασίου.

Ακολουθεί συνοπτικό αρχείο power point με τις δράσεις του προγράμματος.

Διαφυλικές Σχέσεις 2017