Ώρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.
2η
ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ Α.
3η
ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ Α. ΦΡΑΓΚΟΥ Α. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε.
4η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΛΛΗΝΑ Κ.-ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΛΛΗΝΑ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε.
5η
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.-ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Κ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ.
6η
ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ Α.
7η
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ.