Ώρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η
ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ. ΠΑΧΝΗΣ Γ.
2η
ΚΟΚΚΑΛΗ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ.
3η
ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ.
4η
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α. ΚΑΤΣΕΝΟΥ Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.
5η
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΤΣΕΝΟΥ Μ. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΚΟΚΚΑΛΗ Ι. ΦΡΑΓΚΟΥ Α.
6η
ΦΡΑΓΚΟΥ Α. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.-ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.
7η
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.-ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.