Για να διαβάσετε με υψηλή ανάλυση το πρόγραμμα κάντε ‘κλικ’ πάνω στον πίνακα.

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η