Για να διαβάσετε με υψηλή ανάλυση το πρόγραμμα κάντε ‘κλικ’ πάνω στον πίνακα.

Για να διαβάσετε με υψηλή ανάλυση το πρόγραμμα κάντε ‘κλικ’ πάνω στον πίνακα.

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η