Ώρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
1η
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΡΤΕΡΗ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗ Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ.
2η
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ.
3η
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΡΤΕΡΗ Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α.
4η
ΚΑΡΤΕΡΗ Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε.
5η
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.
6η
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΕΛΛΗΝΑ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΚΑΡΤΕΡΗ Σ.
7η
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΕΡΙΒΟΛΑ Α. ΚΟΚΚΑΛΗ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.