Ώρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΦΡΑΓΚΟΥ Α. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2η
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΑΤΣΕΝΟΥ Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α.
3η
ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΚΑΤΣΕΝΟΥ Μ.
4η
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.- ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ.
5η
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΕΛΛΗΝΑ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α.- ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
6η
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΛΗΝΑ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΦΡΑΓΚΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
7η
ΚΑΤΣΕΝΟΥ Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.