΄Ωρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε.
2η
ΕΛΛΗΝΑ Κ.-ΧΑΛΕΠΛΗ Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΕΛΛΗΝΑ Κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α.
4η
ΓΚΟΥΡΤΕΣΗ Κ. ΚΑΡΑΒΕΛΑ Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΗΤΡΕΛΗ Γ.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ Α. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.
6η
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΕΤΟΥ Θ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Για να διαβάσετε με υψηλή ανάλυση το πρόγραμμα κάντε ‘κλικ’ πάνω στον πίνακα.