20230504 103031 1

Παιγνιώδεις Δραστηριότητες ανάπτυξης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου

Μέσα από το παιχνίδι καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών, αναπτύσσεται η ικανότητα τους να εκφράζουν τη γνώμη τους και να αλληλεπιδρούν. Το παιχνίδι αποσκοπεί στη νοητική ανάπτυξη …

Παιγνιώδεις Δραστηριότητες ανάπτυξης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου Διάβασε περισσότερα