25η Μαρτίου

Οι μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ2 κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιούργησαν τον ψηφιακό – διαδραστικό πίνακα με τους ήρωες και ηρωίδες της 25ης  Μαρτίου. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα ομαδικής ταυτόχρονης προσπάθειας όλων των μαθητών/τριών με σύμμαχο την τεχνολογία, η οποία μειώνει τις αποστάσεις.

Made with Padlet