Ανταλλαγή δώρων

Συνεργασία εκπαιδευτικού Γαλλικών και Γερμανικών. Διοργάνωσαν με τους μαθητές ανταλλαγή δώρων, ευχών και τραγούδησαν τα κάλαντα.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ