Ιατρικός προληπτικός έλεγχος

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα αναπτυχθούν δράσεις και παρεμβάσεις ιατρικού προληπτικού χαρακτήρα στο σχολείο μας σε συνεργασία με το 2ο ΤΟΜΥ Πετρούπολης και τη 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Αναλυτικότερα

  • ΤΡΙΤΗ   12/11/2019  για την ΣΤ τάξη  έλεγχος βιβλιαρίων
  • ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019  για τις Α και Β τάξεις  έλεγχος βιβλιαρίων
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/3/2019   ΣΤ τάξη έλεγχος σκολίωσης, καρδιολογικός και αναπνευστικός έλεγχος
  • ΔΕΥΤΕΡΑ  16/3/2020  η Α τάξη έλεγχος οπτικής οξύτητας
  • ΤΡΙΤΗ  17/3/2020 η Β τάξη έλεγχος οπτικής οξύτητας