28η Οκτωβρίου

Παράδοση σημαίας: Πέμπτη 24/10 και ώρα 8:15 μετά την προσευχή. Μπορούν να παραβρίσκονται οι γονείς των σημαιοφόρων και παραστατών του ΣΤ1 και ΣΤ2.

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/10 και ώρα

10:00 – 11:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης. Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι γονείς να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.

Δοξολογία, 28/10 και ώρα 10:00 στον Αγ. Δημήτριο.

Παρέλαση, Δευτέρα 28/10, η προσέλευση των μαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα γίνει στις 10:50  στη στρογγυλή πλατεία και έξω από το καφέ «Γρηγόρη». Μετά το πέρας της παρέλασης του σχολείου μας οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο του σχολείου μας.

 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Δήμου για το αν θα γίνει ή θα ακυρωθεί η παρέλαση.