Βαθμολογία Α τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση βαθμολογίας Α΄ Τριμήνου και ενημέρωση γονέων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30.

Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Η Διευθύντρια