Σχολικά γεύματα

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε σχετικά με τα σχολικά γεύματα όπως ενημερωθήκαμε από το τμήμα Παιδείας του Δήμου μας.

 Λήψη αρχείου