Σχολικά γεύματα

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες εκ μέρους μας και από το Δήμο, για τα σχολικά γεύματα συνεχίζονται. Αναμένουμε το ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και το δικό μας σχολείο. Η συγκεκριμένη δράση πιθανολογείται να ξεκινήσει το Νοέμβρη. Θα έχετε σχετική ενημέρωση.

Τα σχολικά γεύματα δεν θα είναι μόνο για όλους τους μαθητές του Ολοήμερου, αλλά για όλους τους μαθητές του σχολείου μας. Οι μαθητές του Ολοήμερου θα σιτίζονται κατά την παραμονή τους σε αυτό.

Οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμένοι στο Ολοήμερο θα παραλαμβάνουν το γεύμα τους λίγο πριν σχολάσουν και θα σιτίζονται κατ οίκον.