Τίτλοι προόδου

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των τίτλων προόδου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιουνίου και ώρα 8:15. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα ούτε θα λειτουργήσει το Ολοήμερο. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν με ευθύνη των γονέων.

Εκ μέρους της Διευθύνσεως

 » περισσότερα