ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων 2019-20 ΤΕΛΙΚΟ Ω3ΥΝ4653ΠΣ-ΤΛΨ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 2019_2020

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: ΠΔ79_2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017

Ενέργειες Προγραμματισμού δημοτικών σχολείων για το 2017-18