Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 14/5-21/5

Α’ και Β’

Και μερικές εύκολες κατασκευές που αφορούν τους ολυμπιακούς αγώνες….Σελίδες 34-39.

Από το βιβλίο σας ενδιαφέροντα πράγματα για την ψυχοκινητική αγωγή. Γνωρίστε τις κινήσεις . τις κατευθύνσεις , τα σωματικά σχήματα και αργούς -γρήγορους ρυθμούς. Συμπληρώνετε ότι σας ζητάει. Σελίδες 43-65.

mat_ab

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση