Επιστροφή σε Προγράμματα

“Το χαρτί του μέλλοντός μας”

2

Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος») «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία» που αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χαρτιού στα σχολεία αφορά:

 Χαρτί γραφής

Δηλαδή παλιά βιβλία, σχολικά ή μη, τα οποία οι μαθητές επιθυμούν να διαθέσουν στο Πρόγραμμα, Μαθητικά τετράδια, Λευκό χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος.

Από μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προκύπτει ότι είναι απόλυτα εφικτός στόχος ένας μέσος όρος 3 Kg ανά μαθητή.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα:

 Φέρνουμε στο σχολείο για ανακύκλωση μόνο βιβλία, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί

 Αφαιρούμε τα πλαστικά ντύματα των εξωφύλλων των βιβλίων

 Αφαιρούμε τα πλαστικά εξώφυλλα των τετραδίων

 Δε διαλύουμε το βιβλίο και το τετράδιο

 Αφαιρούμε συνδετήρες από το φωτοτυπικό χαρτί

 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.

Πληροφορίες από:http://www.myfuturemypaper.gr/ 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα

Ενημέρωση για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας: “Το χαρτί του μέλλοντός μας”.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση