Επιστροφή σε Προγράμματα

Teachers For Europe 2017-18

Καταγραφή

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,    προσφέρει στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα, δια-δραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe».Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι:

• να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
• να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία 10-12 ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
• να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
• να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
• να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φυλλάδιό μας: “Με άλλους ζω, την επικοινωνία αναζητώ!”

Το φυλλάδιο που ετοιμάσαμε για το πρόγραμμα Teachers For Europe, στο οποίο συμμετέχουμε και φέτος, στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής με την κυρία Μαριάννα! Μια… κρυφή ματιά στις πρόβες μας για το δρώμενο που θα παρουσιάσουμε το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων μαζί με μαθητές άλλων σχολείων …

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση