Επιστροφή σε “Τα ευέλικτα καπάκια”

Συλλέγοντας καπάκια!

Την αγάπη μας προς το περιβάλλον και τη συνέπειά μας σε δράσεις ανακύκλωσης την κλείσαμε και φέτος με τη συλλογή 12 σακιών από καπάκια!

Του χρόνου ας στοχεύσουμε στα 20!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση