Επιστροφή σε Ε’ Τάξη

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

Οι μαθητές αφού παρατήρησαν σε μια αφίσα κάποια στατιστικά στοιχεία με τη μορφή γραφημάτων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα, τα αποκωδικοποίησαν απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις και τα παρουσίασαν.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση