Επιστροφή σε Ε’ Τάξη

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ … ΜΕ PICTOGRAMS (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)!

Αφού οι μαθητές είδαν και ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στα θαλάσσια σπορ μέσω διαφόρων εικονογραφημάτων, έπειτα προσπάθησαν να εντοπίσουν σε εικόνες που τους δόθηκαν τα λάθη που γίνονταν κατά τη διάρκεια θαλάσσιων σπορ και που παραβιάζονταν οι κανόνες ασφαλείας στην παραλία.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση