Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2020-2021 (SWS)

Ε’ Τάξη

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ … ΜΕ PICTOGRAMS (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)!

Αφού οι μαθητές είδαν και ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στα θαλάσσια σπορ μέσω διαφόρων εικονογραφημάτων, έπειτα προσπάθησαν να εντοπίσουν σε εικόνες που τους δόθηκαν τα λάθη που γίνονταν κατά τη διάρκεια θαλάσσιων σπορ και που παραβιάζονταν οι κανόνες ασφαλείας στην παραλία.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ … ΜΕ PICTOGRAMS (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)!

Αφού οι μαθητές είδαν και ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν στη θάλλασσα, ζωγράφισαν τα δικά τους εικονογραφήματα με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα ή στο κολυμβητήριο!

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

Οι μαθητές αφού παρατήρησαν σε μια αφίσα κάποια στατιστικά στοιχεία με τη μορφή γραφημάτων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα, τα αποκωδικοποίησαν απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις και τα παρουσίασαν.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση